Çevre ile ilgili tüm yasal ve müşteri gerekliliklerini sağlayıp, sürekli gelişim ve iyileştirmeyi amaçladık. Bu doğrultuda, teknik, ekonomik ve teknolojik olanaklar çerçevesinde, çevreye en az zarar veren şartları sağladık.

Ham madde kullanırken, doğal kaynakların korunması için büyük önem gösterdik. Tesis ve proses tasarımında, çevresel etkileri göz önünde tutup, çalışanlarımızı, çevre halkını ve taşeronlarımızı bilinçlendirmeyi ilke edindik.

Ürünlerimizin çevresel etkilerini iyileştirebilmek için çözüm ortaklarımız ve tedarikçilerimizle devamlı iletişim içerisinde olduk. Yine üretim aşamasında, oluşabilecek atıkların geri dönüşümünü sağlayıp, çevre dostu politikamızı her geçen gün iyi leştirmek için çalışıyoruz.

BALPOR olarak ürettiğimiz bütün ürünlerin kullanımdan sonra yaptığı ısı yalıtım sayesinde ürünlerimizin kullanıcıları Elektrik, Doğalgaz vb. yakıtların kullanımdan sağladıkları tasarruf sayesinde Çevreye daha az emisyon yayılmasına yardımcı olmaktadır.